Nüfus Artışı Ve Ekonomik Veriler

01.03.2019
Nüfus Artışı Ve Ekonomik Veriler

Nüfus; TDK tarafından “bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı” olarak tanımlanmaktadır.

Nüfusla neden ilgileniyoruz?
Nüfus bir insan topluluğudur. Bu topluluğu bireyler oluşturur. Birey ise işgücüdür, emektir. Temel üretim faktörüdür. Hem üretici hem de tüketicidir. Mikroekonominin temeli, makroekonomik istatistiklerin ana verisidir.

Ben bu yazımda nüfus artışının ekonomik değerler üzerindeki etkisini ele alacağım.

Hızlı nüfus artışı , net kalkınma hızının düşük çıkmasına neden olur.”

Neden?

Nüfusun makroekonomik istatistikler için önemli bir veri olduğunu daha evvel söylemiştik. Ülkeler kıyaslanırken milli gelirlerinden daha çok kişi başı milli gelirlerine bakılır. Milli gelirin ülke nüfusuna bölünmesiyle kişi başı milli gelir bulunur.

Kişi Başı Milli Gelir = Milli Gelir/Nüfus

Bu orandan anlaşılacağı üzere; milli gelir sabitken nüfus artarsa/azalırsa kişi başı milli gelir azalır/artar. Günümüzde birçok gelişmiş ülkede milli gelir artış hızı yüksek olmadığı halde, nüfus artış hızı çok düşük olduğu için büyüme oranı anlamlı kalıyor.

Bu da bize nüfusun ekonomik değerler için ne kadar önemli olduğunu gösterir.

Nüfus artışı kişi başı milli geliri istatistiki olarak düşürüyor ancak, reelde durum nedir?

Bunu öğrenebilmek için gerçek (net) kalkınma hızına bakılır. Bu değeri brüt kalkınma hızından nüfus artış hızını çıkararak bulabiliriz.

Gerçek (net) kalkınma hızı=Brüt Kalkınma Hızı (MG’in Büyüme Oranı) – Nüfus Artış Hızı

Eğer bir ülkenin milli geliri ile nüfusu aynı oranda artıyorsa, kişi başı milli gelir değişmiyor demektir. Yani net kalkınma hızı sıfır olur.

 

Tümü