İşverene SGK Prim ve Vergi Desteği

28.02.2019
İşverene SGK Prim ve Vergi Desteği

687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 9.2.2017 – 29974 tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamenin 3.Maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 17 ve 18 madde ile işverene ek işçi istihdam etmesi durumunda SGK primi ve Gelir Vergisi (stopaj) Desteğisağlanmıştır. İşveren destekten hangi koşullarda faydalanacak inceleyelim;

İşverenin sağlaması gereken koşullar:

-1.2.2017 tarihinden itibaren işe alınan işçi olmalı
-İşverenin Aralık 2016 dönemindeki sigortalı sayısına ilave alınmalı
-SGK Aylık Prim bildirgeleri ile muhtasar beyanları yasal süresinde verilmeli
-Sigorta primleri yasal süresinde ödenmeli
-Sigortalıyı fiilen çalıştırma zorunluluğu
-SGK’ya prim, idari para cezası, gecikme cezası, gecikme zammı borcunun bulunmaması (6183 Sayılı kanun ile taksitlendirilen ve diğer kanunlarla yapılandırılan tutarlar süresinde ödendiği sürece faydalandırılır)
-Kamu kurum ve kuruluşu dışında olan işverenler faydalanabilir
-SGDP primine tabi personeller (çalışan emekliler) için destekten faydalanılamaz
-Yurt dışında çalışan personeller için destekten faydalanılamaz
-Aynı sigortalı için aynı dönemde diğer SGK destek, indirim ve teşviklerinden faydalanılamaz.

İşçinin sağlaması gereken koşullar:

-İşe girdiği tarihten önceki son 3 ayda işsiz olması.
–İŞKUR‘a kayıtlı işsizlerden olmalı
-Fiilen işyerinde çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.

Destek tutarı ne kadar?

-Asgari ücretli veya daha yüksek yüksek ücret geliri elden tüm işçiler için SGK prim desteği günlük 22,22₺ olup ödenecek primden mahsup edilecektir.
-Gelir Vergisi için ise asgari ücrete tekabül eden gelir vergisinden asgari geçim indirimi mahsup edildikten sonra kalan tutar muhtasar beyanname üzerinde terkin edilecektir.
-Kısaca Asgari Ücretli için ödenmesi gereken tutar kadar SGK primi ve Gelir Vergisi. 31.12.2017 tarihine kadar tahsil edilmeyecektir.

SGK prim desteğine ilişkin detaylar Çalışma Bakanlığı, gelir vergisi desteğine ilişkin diğer detaylar ise Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak tebliğ ile netlik kazanacaktır.

 

Tümü