Özel hastaneden alınan raporu işveren kabul etmek zorunda mıdır?

01.03.2019
Özel hastaneden alınan raporu işveren kabul etmek zorunda mıdır?

İşçinin işverene haber vermeksizin işe gelmemesi esastır. İşe gelemeyecek olan işçinin işverene önceden haber vermesi ve hatta izin vermesi beklenir. Ancak bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir. Bunların başında da işçinin hastalanması gelir. Rahatsızlanan işçi, işyerine haber vermeden işe gelmediğinde hakkında devamsızlık tutanağı tutulması mümkündür. Bu durumda işçinin özel sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporuna itibar edilmeli midir?

 

Mazeretsiz devamsızlığın sonuçları

Daha önce yazdığım bir yazıda, işe mazeretsiz olarak devam etmeyen işçinin karşılaşabileceği sonuçları açıklamıştım. Mazeretsiz devamsızlık yapılan günün sayısına göre işçiye uyarı verilebilmekte ve gerekirse işçi tazminatsız olarak da işten çıkarılabilmektedir.

Bir başka yazımda ise mazeretli devamsızlık hallerini yazmıştım. İşçinin işverene haber vermeden işe gelmediği bu hallerde, geçerli bir mazereti bulunmaktadır. Bu mazeretlerin başında da işçinin hastalanması gelir. Ancak işveren, hastalandığını söyleyen işçiye itibar etmeyebilir ve bununla ilgili bir hastane evrakı ya da raporu talep edebilir.

Sağlık raporu nereden alınmış?

Uygulamada karşılaşılan en önemli sorun, işçinin işyerine sunduğu sağlık raporunun nereden alınmış olduğuyla ilgilidir. Böyle bir rapor devlet hastanesinden ya da üniversite hastanesinden alındığında genelde sorun çıkarılmamaktadır. Ancak özel sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporlarına işverenlerin bazen itibar etmediklerini görüyoruz.

 

İşçisinin özel hastaneden aldığı sağlık raporunu kabul etmeyen ve devamsızlığı nedeniyle onu işten çıkaran işveren için bunun muhtemel sonuçları olacaktır. İşçi işe iade davası açarsa, bu davayı kazanacak ve ayrıca işçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmesi de gündeme gelecektir. Çünkü Yargıtay, özel hastanelerden alınan sağlık raporlarına itibar edilmesi gerektiği kanaatindedir.

İşçinin art niyetli davranabileceğini düşünen Yargıtay, işveren için bir seçenek sunmayı da ihmal etmemiştir. Yargıtay’a göre; işçisinin aldığı sağlık raporunun geçersiz olduğunu düşünen işveren, bu raporun gerçekliğini ya da sahteliğini ispat etme yoluna gidebilir. Yani örneğin işçisinin bir devlet hastanesine ya da üniversite hastanesine yönlendirerek, sağlık sorununu teyit için yeni rapor almasını isteyebilir. Böyle bir uygulama yapmadan, özel hastane raporuna itibar edilmemesi ise mümkün değildir.

SONUÇ

İşçinin devamsızlık yapması ve işe geldiğinde, özel hastaneden alınmış sağlık raporunu işyerine sunması durumunda işverenin bu raporu dikkate alması gerekir. İşveren, kendiliğinden bir karar alarak bu raporun geçersiz olduğunu kabul edemez.

İşçinin aldığı raporun geçersiz olduğuna inanan işyeri, işçiyi bir kamu hastanesine yönlendirmeli ve raporun gerçekliğini ya da geçersizliğini teyit ettirmelidir. Bunu yapmadan, özel hastane raporunun geçersiz olduğunu doğrudan kabul eden ve buna göre işlem tesis eden bir işveren için bunun olumsuz sonuçları olacaktır.

 

Tümü