Sosyal Güvenlik

Askerlik borçlanması nedir ve nasıl yapılır?01.03.2019

Sigortalılar iki temel nedenle, geriye dönük borçlanma yapmak ister. Bunlardan ilki, mümkünse sigorta başlangıcını geriye çekmek ve diğeri ise prim gün sayılarını artırmaktır. Erkek çalışanların bu kapsamda merak ettiği askerlik borçlanmasını sizin için tüm yönleriyle yazdık. Askerlik borçlanması ne kadar olur ve sigorta başlangıcı sayılır mı? İşe giriş tarihini nasıl…

Ayrıntılar

Resmi tatillerde çalışma yasak mı?01.03.2019

Resmi tatiller hem çalışanların dinlenme imkanı bulduğu hem de milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği günlerdir. İş Kanunu da bu günleri önemsemiş ve özel bir takım hükümler getirmiştir. Peki resmi tatilde çalışma nasıl olur? Mümkün müdür? İşçi çalışmak istemezse ne olur? Ulusal bayram ve genel tatil günleri   Halk arasında resmi…

Ayrıntılar

Kıdem tazminatı alamayan işçi ne yapmalı?01.03.2019

Kıdem tazminatı alamayan işçi ne yapabilir? Kıdem tazminatı, birçok işçi için bir tür motivasyon kaynağıdır. Motivasyon kaynağı olmasının nedeni ise, işçinin işten ayrılırken almayı planladığı toplu paradır. İşçinin iş yerinde geçirdiği her bir yıl için artan oranda aldığı bu tazminat aynı zamanda damga vergisi dışında bir kesintiye de uğramadığı ve…

Ayrıntılar

Özel hastaneden alınan raporu işveren kabul etmek zorunda mıdır?01.03.2019

İşçinin işverene haber vermeksizin işe gelmemesi esastır. İşe gelemeyecek olan işçinin işverene önceden haber vermesi ve hatta izin vermesi beklenir. Ancak bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir. Bunların başında da işçinin hastalanması gelir. Rahatsızlanan işçi, işyerine haber vermeden işe gelmediğinde hakkında devamsızlık tutanağı tutulması mümkündür. Bu durumda işçinin özel sağlık kuruluşundan…

Ayrıntılar

İşverene SGK Prim ve Vergi Desteği28.02.2019

687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 9.2.2017 – 29974 tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamenin 3.Maddesi ile 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 17 ve 18 madde ile işverene ek işçi istihdam etmesi durumunda SGK primi ve Gelir Vergisi (stopaj) Desteğisağlanmıştır. İşveren destekten hangi koşullarda faydalanacak inceleyelim; İşverenin sağlaması…

Ayrıntılar