Vergi Revizyon (Özel İnceleme)

  • Bazı basit hatalar sonradan telafi edilemeyecek sorunlara ve risklere yol açmakta, daha sonra ise bir  sürü hukiki ve mali sorunlar arka arkaya getirmektedir.
  • Günümüzün vergi dünyasında büyük değişiklikler  yaşanmakta  olup, hergeçen gün mali idare elektronik ortamda  kısa sürede  verilere  ulaşmaktadır. Böylece vergi otoriteleri iş dünyasının değişen dinamikleri karşısında yaptırım stratejilerini ve politikalarını hayata geçirmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte, şeffaflığın daha fazla gündemde olacağı,   bağımsız denetim ilede işletmelerin kurumsal yönetime doğru yönelmelerinin  zorunlu olacağı ve böylece firmaların çoğunun  denetleneceği bir iş yaşamı işletmeleri beklemektedir.

 

 Özel İnceleme

  • Revizyon vergi incelemesi anlamında kullanılan teknik bir kelimedir. İsteyen firmaların yasal kayıtları bir vergi incelemesi yürütülüyormuş gibi detaylı bir şekilde uzman kadromuz tarafından incelenmekte ve bu inceleme sonucunda hatalar ve potansiyel vergi riskleri ortaya konulmaktadır.
  • Bu çerçevede müşterimizin mali sorunları analiz edilmekte ve çözüm üretilmektedir. Öte yandan dileyen müşterilerimize yazılı görüş de verilmektedir.
  •  Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltabilmektedir.
  •  Vergi Denetimi son derece önemli olup, Vergi Denetimin'deki önemli konularının başında öncelikle ‘’Vergi Planlaması’’ gelir.
  •  Vergi Planlaması, işletmelerin iktisadi ilişkilerden doğan vergi yüklerinin en düşük seviyede tutulması amacına yönelik olarak yapılan planlamadır.
  • Vergi denetimi ve etkin vergi önerileri farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu nedenle, vergi denetimi  hizmetlerimiz müşterilerimizin ticari hedefleriyle uyumlu, ticari ve mali risklerini azaltıcı, maliyet tasarrufu sağlayan bir faaliyet yapısı yaratmayı  amaçlamaktadır.