Yatırımlarda Vergisel Teşvikler

 

A-193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
B-5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
C-3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
D-4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
E-4737 SAYILI ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
F-3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
G-4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
H-488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
I-492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
J-5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
K-5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARINI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU İLE GETİRİLEN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
L-5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
M-6322 SAYILI KANUNUN 12 NCİ MADDESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 80 İNCİ MADDEDE YER ALAN DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ
 
N- 4490 SAYILI TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU İLE 491 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
O- 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER
 
P- 4684 SAYILI KANUNDA YER ALAN KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİ İSTİSNASI