Danışmanlık Hizmetleri

Mali Müşavirlik olarak, tüm hizmet alanlarımıza giren konularda Vergi ve Mali Mevzuat alanında sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübemizi en doğru ve uygulanabilir çözümlerle birleştirerek, firmaların risk ve karlılıklarınıda dikkate alarak, müşterilerimiz için etkin stratejiler oluşturup, ileriye taşıyacak çözümleri sağlarız. Böylece  kararlı adımlar atmanıza ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmenize yardımcı olabiliriz.

Mali Müşavirlik Danışmanlık Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır;

 

Mali Danışmanlık Hizmetleri

 • Kurumsal Vergi Danışmanlığı
 • Bireysel Vergi Danışmanlığı
 • Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Danışmanlığı
 • Serbest Bölgeler Uygulama Danışmanlığı
 • Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlıkları
 • Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı
 • Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı
 • Revizyon Hizmetleri
 • Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri

 

Diğer Danışmanlık Hizmetleri

 • Vergi ihtilaflarının idari yollardan çözülmesi hizmetleri,
 • Vergi ihtilafları dava dilekçelerinin hazırlanmasına destek hizmetleri,
 • Ticari muameleler nedeniyle oluşabilecek vergi risklerinin değerlendirilmesi,
 • Vergi incelemelerine destek hizmetleri,
 • Muhasebe Sistemi Kurulumu ve Yeniden Yapılandırılması
 • İç Denetim-İç Kontrol Sistemi Danışmanlığı
 • Maliyet Kontrol Sistemleri Danışmanlığı
 • Şirket Satın Alma, Devir, Birleşme ve Bölünme Danışmanlığı
 • Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlıkları