Bordrolama ve SGK Hizmetlerimiz

  • Dönem sonlarında (Aylık, üç aylık ve yıllık periyotlar) yapılması gereken, amortisman ayırma, maliyetlerin oluşturulması, Dövizli hesapların değerlenmesi ve benzeri kayıtların yapılarak, muhasebenin rapor üretebilir hale getirilmesi.
  • SGK internet platformunda yapılması gereken Personel işe giriş ve işten çıkış bilgi girişlerinin yapılması, raporlu personellerin Sgk bilgi girişlerinin onaylanması.
  • İşten ayrılan personeller için gerekebilecek, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması, ibranamelerinin düzenlenmesi, Sgk kurumuna verilmesi gereken aylık prim bildirgelerinin İnternet ortamında verilmesi. (Teşviklere ilişkin bildirgeler dahil)