Beyanname Gönderim Hizmetleri

  • Yıllık Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Geçici Vergi ve aylık/üç aylık Muhtasar Beyannameleri’nin hazırlanması,
  • Katma Değer ve Damga Vergisi Beyannameleri’nin hazırlanması,
  • Yukarıda bahsi geçen beyannamelerin internet ortamında vergi dairesine gönderilmesi,
  • Muhasebe kayıtları ile beyannamelerinin kontrol edilmesi.