Etkili Takım Liderleri İşlerini Nasıl Yapar?

01.03.2019
Etkili Takım Liderleri İşlerini Nasıl Yapar?

İş ve yönetim alanında her süreç için değişmeyen temel bazı unsurlar var. Bu unsurlar elbette birey/ekip-takım ve de görev korelasyonu şeklinde çok özet olarak kendini gösteriyor.

Bununla beraber her iş için geçerli bir diğer durum ise; bu işlerin etkili ve verimli bir şekilde yapılmasına dönük duyulacak ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.

İşlerin sıhhatli ve faydalı şekilde yapılmasını sağlayacak temel faktörler nelerdir deyip düşünecek olursak, öncelikle güncel bir iş ve yönetim sisteminin kullanılması bu soruya karşılık oluşacak değişmez cevap olacak.

Böyle bir sistem yapısı için bireysel nitelikler muhakkak ki çok önemli. Ancak bireysel yeterliliklerin yapabilirliğe dönüşmeden sağlayacağı çok fazla bir katkıdan söz etmek mümkün mü?

Ayrıca bireysel nitelikler kabul edelim ki, en üst seviyede olsun. Hem bu yeterliliklerin yapabilirliğe dönüşmesi bakımından bir Mentör veya Koç’a ihtiyaç olmayacak mı?

Diğer taraftan bu potansiyelleri keşfedip, sonrasında bu potansiyellerin performansa dönüşmesi ve yeteneklerin kendisini sergilemesi için onlara alan açacak bir Takım Lideri de bu kapsamda en anahtar ihtiyaç nokta olacak.

Dolayısıyla iş ve yönetim sahasında bireyin etkisinden çok, asıl bu bireylerin kendilerine özgü niteliklerini birleştirip, onları motive edecek ve aynı ortak amaca yönelik hareket etmelerini sağlayacak etkileşim tarafına, yani projenin planlandığı üzere başarılı şekilde ilerlemesinde kritik faktör durumundaki proje yöneticisine duyulan ihtiyaç burada öne çıkacaktır.

Peki,  etkili takım liderleri işlerini hangi sistematik üzerinden yaparlar?

-Öncelikle bağlılık ve güven oluştururlar.
-İletişim kanallarını daima açık tutarlar.
-Ekibin önünden gider ve onları dinlerler.
-Esin verirler.
-Başarıyı paylaşır, hata durumunda ise bunu üstlenirler.
-Ekibin her bir üyesinin motivatör faktörlerini bilirler.
-Amaç ve hedefleri anlamlı tutarlar.
-Farklı çeşitlilikte ve seviyelerdeki becerileri yönetirler.
-Yeteneklerin açığa çıkması için onlara fırsat sunmanın, kendi sorumlulukları olduğunu bilirler.
-Değişimi ve ilişkileri yönetirler.
-İnsiyatif alır, yenilikçi yaklaşım ve sürekli öğrenmeye ilgileriyle rol model olurlar.

 

Tümü